Tuyển dụng nhân sự Mỹ thuật Anh Đức

Có khả năng vẽ được đa thể loại tranh, có nhu cầu và đam mê muốn học hỏi về nghệ thuật. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn sáng tạo và hoàn thành nhanh, kịp với ...

Xem thêm