Thông điệp từ các bức tranh tường của giới trẻ

Bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu chính là thông điệp được giới trẻ Sài Gòn gửi gắm trong các bức tranh tường đường phố.

Xem thêm